Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.

Predpisi, na katere predpis vpliva