Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Nikola IVIČ, Pilštanj 49, LESIČNO
  • Liljana CERAR, Kozje 104, KOZJE
  • Bojana BRATUŠA, Gradišče 6a, PODSREDA
  • Dušan JURGEC, Zagorje 17, LESIČNO
  • Mihael ZALOKAR, Zagorje 78, LESIČNO
  • Marija MOŠKON, Kozje 97, KOZJE