Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2019 - 2023)
  • Predsednica, Andreja REHER, Srebrnik 22, Bistrica ob Sotli
  • Namestnik predsednice, Franci STRMECKI, Podsreda 54, Podsreda
  • Članica, Urška PLEVNIK, Ortnice 6, Buče
  • Namestnica članice, Špela BRILEJ, Topolovo 3, Lesično
  • Članica, Mojca BEZAMOVSKI, Kozje 98a, Kozje
  • Namestnik članice, Miha KUŽNER, Poklek pri Podsredi 22, Podsreda
  • Članica, Sonja ZUPAN, Pilštanj 39, Lesično
  • Namestnik članice, Verica PRESKAR, Gradišče 18, Podsreda