Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2023 - 2027)
  • Predsednica, Andreja REHER, Srebrnik 22, Bistrica ob Sotli
  • Namestnik predsednice, Franci STRMECKI, Podsreda 54, Podsreda
  • Članica, Urška PLEVNIK, Ortnice 6, Buče
  • Namestnica članice, Špela BRILEJ, Topolovo 3, Lesično
  • Članica, Mojca BEZAMOVSKI, Kozje 98a, Kozje
  • Namestnik članice, Miha KUŽNER, Poklek pri Podsredi 22, Podsreda
  • Članica, Hedvika Kristina RAJGL, Kozje 33, Kozje
  • Namestnica članice, Sonja ZUPAN, Pilštanj 39, Lesično