Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Milena GROBELŠEK, Kozje 102, KOZJE
  • Slavica ŠTUKL, Drensko Rebro 1, LESIČNO
  • Veljko KOLAR, Kozje 11, KOZJE