Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi za katero ni potrebno pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Oddaj vlogo

Opis postopka

Pravna podlaga za izvedbo postopka