PRIJAVA ZALOGE VINA IN PRIDELKA GROZDJA, MOŠTA, VINA

8. 9. 2022 Polona Z. 162