SUŠA 2022 - ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV ZARADI SUŠE NA KMETIJSKIH KULTURAH

25. 8. 2022 Polona Z. 586