UREDITEV POVRŠIN ZA IGRO, DRUŽENJE IN SPROSTITEV "DOBIMO SE NA IGRIŠČU"

1830
150.395,88 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
99.998,52 €
Zaključeno
ŠP Buče, ŠP Kozje, ŠP Lesično, ŠP Podsreda, ŠP Zagorje
april 2021
junij 2021

Podatki o financiranju