UREDITEV POVRŠIN ZA IGRO, DRUŽENJE IN SPROSTITEV "DOBIMO SE NA IGRIŠČU"

2481
150.395,88 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
99.998,52 EUR
Zaključeno
ŠP Buče, ŠP Kozje, ŠP Lesično, ŠP Podsreda, ŠP Zagorje
april 2021
junij 2021

Podatki o financiranju