CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

37.054,87 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
99.998,52 €
V teku
16.02.2021
31.03.2021

Podatki o financiranju