CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

2600
143.802,53 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
99.998,52 EUR
Zaključeno
Lokacija
Podsreda 103, 3257 Podsreda
Pot do lokacije
16.02.2021
22.09.2021

Podatki o financiranju