Občina Kozje

Osnovni podatki

Kozje 37, 3260 Kozje
Milenca Krajnc
SI17124379
5884004000
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave
SI56 0125 1010 0003 805 SI56 0125 1451 0309 110 (Upravna taksa)
BSLJSI2X

Kontaktni podatki

03 800 14 00
obcina.kozje@siol.net
Povezava

Predstavitev

1994
89
23
3238
Uradni list RS - podatki na dan 1. 1. 2018
Povezava