Rondo Lesično ima končno podobo

27.11.2019 Polona Z. (Občinska uprava) 1264