Dela na krožišču v Kozjem končana

30. 10. 2019 Polona Z. 704