Kolekcijski sadovnjak Kozjanskega parka

Rastlinstvo in živalstvo, Kulturna dediščina, Naravne znamenitosti
03 800 71 00
kozjanski-park@kp.gov.si
Povezava
JZ Kozjanski park
Gradišče 22, 3257 Podsreda