Slovensko-bavarska hiša

Muzeji in zbirke
+386 3 800 71 00
kozjanski-park@kp.gov.si
Povezava
JZ Kozjanski park
Podsreda 36, 3257 Podsreda