Mogočna platana na trgu Kozje

Naravne znamenitosti
+386 3 800 71 00
kozjanski-park@kp.gov.si