Turistično izletniška kmetija Pirš

Turistična kmetija, Slovenska
031 336 463
pit@tvis.si
Povezava
Dušan Pirš
Zdole 15, 3260 Kozje