Preskarjev mlin

Kulturna dediščina
Osredek pri Podsredi, 3260 Kozje