Kunejev hram

Kulturna dediščina
Gorjane, 3260 Kozje