Cerkev sv. Janeza Krstnika

Sakralni objekti
Cerkev sv. Janeza Krstnika, 3257 Podsreda