KULTURNO DRUŠTVO LESIČNO PILŠTANJ

Nives Kostevc Arzenšek
031 351 334
Pilštanj 12, 3261 Lesično