Domov Organi občine Občinski svet 10. redna seja

10. redna seja

Seja je potekala dne 09.02.2012 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje (Uradni list Republike Slovenije št. 12/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.02.2012
Začetek veljavnosti: 18.02.2012
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Kozje (Uradni list Republike Slovenije št. 12/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.02.2012
Začetek veljavnosti: 18.02.2012
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Gostinstvo in turizem
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 12/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.02.2012
Začetek veljavnosti: 18.02.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2012 (Uradni list Republike Slovenije št. 12/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.02.2012
Začetek veljavnosti: 18.02.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine