Domov Organi občine Občinski svet 9. redna seja

9. redna seja

Seja je potekala dne 15.12.2011 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu (Uradni list Republike Slovenije št. 105/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 24.12.2011
Konec veljavnosti: 30.12.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o določitvi letne najemnine za najem grobnega prostora na pokopališčih v Občini Kozje (Uradni list Republike Slovenije št. 105/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 24.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o vrednosti točke, s katero se določi komunalna taksa za posamezne predmete in storitve (Uradni list Republike Slovenije št. 105/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 24.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje v letu 2012 (Uradni list Republike Slovenije št. 105/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 24.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o ekonomski ceni vzgojnovarstvenih programov (Uradni list Republike Slovenije št. 105/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 01.01.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije (Uradni list Republike Slovenije št. 3/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 28.01.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo