Končna ocena škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic mraza 21. in 22. aprila 2017

22. 12. 2017 17