Podpisana pogodba za izgradnjo kanalizacije in MKČN Lesično

3. 1. 2018 57