Obvestilo o prekinjeni dobavi električne energije

20. 8. 2018 71