Prenehanje velike požarne ogroženosti na določenih območjih

6. 3. 2019 77