Vloge in obrazci

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Vloga za prodajo zemljišča na zavarovanem območju

Navodilo za izpolnjevanje Ponudbe za prodajo zemljišča na zavarovanem območju

Vloga za izdajo lokacijske informacije

Vloga za lokacijsko informacijo za določitev gradbene parcele k obstoječim objektom

Vloga za izdajo dokazila občine o spremembi zemljisča v zemljisče za gradnjo stavb za potrebe durs

Vloga za izdajo projektnih pogojev

Vloga za kulturnovarstveno soglasje

Vloga za pridobitev naravovarstvenega soglasja

Vloga za pridobitev naravovarstvenih pogojev

Vloga za izračun komunalnega prispevka

Obrazec Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča

Prošnja za izdajo potrdila o lastni proizvodnji

Vloga za izdajo soglasja k obnovi vinograda

Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči

Vloga za izdajo potrdila o oddaljenosti od kraja šolanja

Vloga za pomoč ob rojstvu novorojenčka

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata

Obrazec za naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev

oprostitev NUSZ – invalidska podjetja

oprostitev NUSZ – nesreče

oprostitev NUSZ – nova hiša, nakup stanovanja

oprostitev NUSZ – pravne osebe, s.p.

oprostitev NUSZ – socialne razmere