Javni razpisi

Objavljeni so javni razpisi za leto 2017 za naslednja področja:

  • kultura
  • mladi
  • šport
  • turizem
  • kmetijstvo
  • male čistilne naprave
  • ostala društva
  • sofinanciranje priklopa na toplovodno omrežje
  • malo gospodarstvo