SANACIJA PLAZU NA LC 181131 KLAKE-PENKOVO SELO-POLANA, PLAZ ID1050987

Prerez A-A, B-B – 7.2.2018

1. karak.prerez – 2.2.2018

2. preč. prerezi P10-P14 – 2.2.2018

3. preč. prerezi P1-P9 – 2.2.2018

4. grad. SIT – 2.2.2018

sprememba RD – 30.1.2018

razpisna dokumentacija

 popis

tehnično poročilo