REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 191052 VELIKI KAMEN – TOPLICE – VETRNIK IN JAVNE POTI JP 681641 KRAČICA

razpisna dokumentacija

Popis del

Pregledna situacija

TEHNIČNI OPIS