REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE 181021 POKLEK – GOLI VRH

razpisna dokumentacija

Popis del

Tehnično poročilo

Pregledna situacija Poklek – Goli vrh