AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU GUBNO

sprememba RD  – 31.1.2018

Predračun s popisom del in rekapitulacijo – sprememba 31.1.2018

sprememba RD – 30.1.2018

razpisna dokumentacija

Predračun s popisom del in rekapitulacijo

Priloga 1 – IDZ grafika

PROJEKTNA NALOGA – Kozje