Posvetovalna delovna telesa

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE KOZJE

 • PERČIČ ERVIN (poveljnik), Kozje 143, KOZJE
  Kontaktna številka: 041/374-075
 • KUNST FRANC (namestnik), Zeče 15a, BUČE
  Kontaktna številka: 03/809-80-10
 • GAJSER MARIJA, Kozje 142, KOZJE
  Kontaktna številka: 03/580-13-98
 • JOST ANTON, Buče 8, BUČE
  Kontaktna številka: 041/794-041
 • BRILEJ MILAN, Vrenska gorca 68, BUČE
  Kontaktna številka: 041/763-984
 • KLADUŠEK JOŽE , Ješovec 28a, KOZJE
  Kontaktna številka: 03/580-13-13
 • KOVAČIČ FRANC , Gubno 40, LESIČNO
  Kontaktna številka: 03/580-51-83
 • TURK PETER , Ješovec 37a, KOZJE
  Kontaktna številka: 041/798-733

 

ODBOR ZA RAZPOLAGANJE Z DODELJENIMI SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA OBČINE KOZJE

 

 • ŠULC JERNEJ, Podsreda 97, PODSREDA
 • Kontaktna številka: 070/770-362
 • BIZJAK ALBIN, Buče 40, BUČE
  Kontaktna številka: 041/612-651
 • PREŠIČEK BOŠTJAN, Zdole 1, KOZJE
  Kontaktna številka: 041/794-045
 • OPREŠNIK FRANC, Topolovo 11, LESIČNO
  Kontaktna številka: 041/780-221
 • ČEBULAR DARKO , Kozje 94a, KOZJE
  Kontaktna številka: 041/733-252
 • ZAKOŠEK POLONA, Pilštanj 22, LESIČNO
  Kontaktna številka: 031/348-303

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 • KRAJNC ROBERT MARTIN (predsednik), Vrenska gorca 44, BUČE
  Kontaktna številka: 031/509-820
 • CERAR LILJANA , Kozje 104, KOZJE
 • FON FRANC, Ješovec pri Kozjem 2, KOZJE
 • IVIČ NIKOLA, Pilštanj 49, LESIČNO
 • KOS JANEZ, Podsreda 30a, PODSREDA
 • MOŠKON MARIJA, Kozje 97, KOZJE

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE ŠKODE PO NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH V OBČINI KOZJE

 • ČOKLC DANIEL (predsednik), Pešnica 38, ŠENTJUR
  Kontaktna številka: 041/324-918 ali 03/800-14-17
 • BOKALIČ FRANČIŠEK , Zdole 20, KOZJE
 • KLADUŠEK JOŽEF, Ješovec pri Kozjem 28a, KOZJE
 • KUNEJ MARTIN, Osredek 19, PODSREDA
 • LESKOVAR MARJAN, Petelinkarjeva cesta 1, KISOVEC
 • PLAHUTA FRANC, Pilštanj 35, LESIČNO
 • PLEVNIK NIVES, Lastnič 27, 3255 BUČE
 • SAMEC ROK, Obrtniška ulica 2, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
 • VONČINA ALEN, Ješovec pri Kozjem 18, KOZJE