9. redna seja

vabilo

zapisnik

k 2. točki

K 3. točki

Uvodna obrazložitev sprememb 2016

odlok

SPLOŠNI svet 4M

POSEBNI svet 4M

nrp_proračun_2016_

Obrazložitve proračuna za leto 2016

načrt nabav 2016_2_obravnava

kadrovski načrt

letni načrt

lpš16

Štiriletni plan vzdrževanja cest 2016

k 5. točki

k 6. točki

poročilo