8. redna seja

vabilo

zapisnik

k 2. točki

k 3. točki

odlok REB 2015

uvodna obrazložitev

REB 2015_splošni

REB 2015_posebni

K 4. točki

odlok

POSEBNI_4M svet

SPLOŠNI_4M svet

Obrazložitve I obr 2016

nrp_proračun_2016

obrazložitev NRP

načrt nabav 2016

kadrovski načrt

letni načrt

lpš16

Štiriletni plan vzdrževanja cest 2016

K 5. točki

K 6. točki

K 7. točki

K 8. točki

k 9. točki

k 10. točki

k 11. točki

k 12. točki

k 13. točki

k 15. točki

K 16. točki