7. redna seja

vabilo

k 1. točki – zapisnik

k 2. točki – zapisnik dopisne seje

k 3. točki – poročilo

k 4. točki – poročilo

k 5. točki – poročilo proračun
SPLOŠNI DEL_polletno poročilo o realizaciji
POSEBNI DEL_polletno poročilo o realizaciji

k 6. točki – OVK

k 7. točki – ZD

k 8. točki – RA Sotla

k 9. točki – letni načrt