5. redna seja

 

vabilo

zapisnik

k 2. točki

k 3. točki

ODLOK ZAKLJUČNI RAČUN

splošni del

posebni del

NRP

Obrazložitve

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NRP_2014

NAMENSKI PRIHODKI ODHODKI 2014

k 4. točki

k 5. točki

k 6. točki