4. redna seja

vabilo

zapisnik 3. redne seje

k 2. točki

K 3. točki – PRORAČUN

odlok

splošni del

posebni del

NRP

Uvodna obrazložitev sprememb

Obrazložitve

načrt nabav 2015

letni načrt razpolaganja

kadrovski načrt

letni program športa

Štiriletni plan vzdrževanja cest

k 4 točki

k 5. točki

K 6. točki

KIP vloga

k 7. točki

k 8 točki

dopis Larogo

Prezentacija – Šonovo

Priloga št. 1

Priloga št. 2

Priloga št. 2a

Priloga št. 3

k 9. točki

ocena varnostnih razmer