3. redna seja

vabilo

zapisnik

k 2. točki

K 3. točki – proračun

odlok

splošni del

posebni del

Obrazložitve

NRP

načrt nabav 2015

letni načrt razpolaganja

kadrovski načrt

letni program športa

k 4. točki

k 5. točki

k 6. točki

k 7. točki

k 8. točki

k 10. točki

SAVINJSKA_RIN_povzetek

K 11. točki