19. REDNA SEJA

vabilo

zapisnik

k 2. točki

k 3. točki

k 4. točki

odlok

SPLOŠNI 4M_svet

POSEBNI 4M_svet

Obrazložitve 2018_1

NRP_2018_1_obravnava

obrazložitev NRP_1_obravnava

načrt nabav 2017_1_obravnava

kadrovski

letni načrt

Štiriletni plan vzdrževanja cest 2018

K 5. točki

K 6. točki

k 7. točki

k 8. točki

k 9. točki

k 10. točki

k 11. točki

k 12. točki

K 13. točki

k 14. točki

K 15. točki