13. redna seja

vabilo

zapisnik

k 2. točki

K 3. točki

odlok

SPLOŠNI 4M

POSEBNI 4M

načrt nabav 2017_1_obravnava

nrp_proračun_2017_1obravnava

Obrazložitve proračuna za leto 2017

kadrovski načrt

letni načrt

lpš 2017

Štiriletni plan vzdrževanja cest 2017

k 4. točki

k 5 točki

k 6 točki

k 7. točki

k 8. točki

k 9.točki

k 10. točki

K 11. točki

SKUPNI OPV

OCENA VARNOSTNIH RAZMER MIR_2016

K 12. točki