12. redna seja

vabilo

k 1. točki – Zapisnik OS 11.seja

k 2. točki – Poročilo o realizaciji sklepov 

k 3. točki – polletno poročilo – proračun
POLLETNO POROČILO_gradivo

k 4. točki – Rebalans
Kratka uvodna obrazložitev rebalansa
odlok
REB SPLOŠNI _4M
REB POSEBNI _4M
Obrazložitve rebalansa 2016
NRP_2016_rebalans

k 5. točki – MČN

k 6. točki – JZ ZD
Odlok o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom – Uradni list
Odlok ZD – prva obravnava z obrazložitvijo

k 7. točki Elaborat OSKRBA S PITNO VODO OKP ROGAŠKA SLATINA d o o – 2017
k 7. točki PREDLOG USKLADITVE CEN GJS – OBČINA KOZJE SEPTEMBER 2016

k 8. točki Elaborat ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH KOMUNALNIH VODA OKP ROGAŠKA SLATINA d o o – 2017

k 9. točki – letni načrt

k 10. točki-ravnatelj
k 10. točki – Vloga OŠ Lesično

k 11. točki – pitna voda
k 11. točki gradivo