9. redna seja

vabilo

zapisnik 8. seje

k 2. točki

k 4. točki

k 5. točki

k 6. točki

k 7. točki

k 8. točki

k 9. točki

k 10. točki

k 11. točki

k 12. točki

k 13. točki

k 14. točki

k 15. točki

k 16. točki

k 17. točki

Pravila o ravnanju predstavnikov Občine Kozje v organih upravljanja in organih nadzora

Cena najema poslovilne vežice