Rebalans

k 3. točki

odlok

splošni del

posebni del

obrazložitev

načrt razvojnih programov

načrt nabav

načrt razpolaganja