23. redna seja

vabilo

zapisnik

k 2. točki

k 3. točki

odlok1

Uvodna obrazložitev sprememb

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL

Obrazložitve

nrp

načrt nabav

kadrovski načrt

letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

Štiriletni plan vzdrževanja cest

k 4. točki

k 5. točki

k 6. točki