18. redna seja

vabilo

zapisnik

K 2. točki – poročilo

K 3. točki – Splošni pogoji

K 4. točki – Tehnični pogoji

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Kozje

Tehnični pogoji za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Kozje