Delovna telesa

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

 • Katja SINKOVIČ (predsednica)
 • Nikola IVIČ
 • Jernej JAGRIČ
 • Vladislav PEČNIK
 • Jože PRESKAR

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 • Roman GRADIŠEK (predsednik)
 • Filip VOLAUŠEK
 • Franc ŽLENDER
 • Andreja KOZMUS
 • Urška PLEVNIK

ODBOR ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

 • Marko KUNEJ (predsednik)
 • Miloš ČEPIN
 • Franc PLAHUTA
 • Matej KOVAČIČ

 KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 • Franc PLAHUTA (predsednik)
 • Roman GRADIŠEK
 • Katja SINKOVIČ

KOMISIJA ZA PRIPRAVO STATUTA IN POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA

 • Katja SINKOVIČ (predsednica)
 • Roman GRADIŠEK
 • Miloš ČEPIN

KOMISIJA ZA KMETIJSTVO

 • Jernej JAGRIČ (predsednik)
 • Franc PLAHUTA
 • Dušan PIRŠ

KOMISIJA ZA NAGRADE, PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA

 • Franc ŽLENDER (predsednik)
 • Miloš ČEPIN
 • Marko KUNEJ

KOMISIJA ZA PETICIJE

 • Nikola IVIČ (predsednik)
 • Filip VOLAUŠEK
 • Mojca KOLAR