Člani občinskega sveta

Člani Občinske sveta Občine Kozje v mandatu 2014-2018:

1. Miloš Čepin,  Kozje 75a, 3260 Kozje

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Roman Gradišek, Kozje 155, Kozje

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nikola Ivič, Pilštanj 49, 3261 Lesično

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Jernej Jagrič, Gorjane 17b, Podsreda

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Marko Kunej Gorjane 2,  Podsreda

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Franc Plahuta Pilštanj 35, Lesično

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Katja Sinkovič, Vrenska Gorca 4, 3255 Buče

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Filip Volaušek, Kozje 100, Kozje

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Franc Žlender, Zagorje 61, Lesično.