Občinski svet

Občinski svet Občine Kozje šteje 9 članov.

Statut Občine Kozje

Poslovnik Občinskega sveta Občine Kozje