Občinska volilna komisija

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA:

Predsednica: Andreja REHER, Srebrnik 22, Bistrica ob Sotli

Namestnik predsednica: Franci STRMECKI, Podsreda 54, Podsreda

Članica: Klavdija RESNIK, Kozje 85, Kozje

Namestnica članice: Liljana CERAR, Kozje 104, Kozje

Članica: Urška PLEVNIK, Ortnice 6, Buče

Namestnica članice: Marija POTOČNIK, Gubno 38a, Lesično

Članica: Svetlana BRAČUN, Kozje 121, Kozje

Namestnik članice: Marjan KOCMAN, Lesično 7, Lesično